Grupa Filmowa Grupa Filmowa
 

  Kontakt

Grupa Filmowa sp. z o.o.
ul. Różana 32
02-569 Warszawa
tel. 22 852.2324
853.8668
848.7811
fax 22 852.1516

office@grupafilmowa.com.pl

NIP: 521-31-82-246
REGON: 017441640
KRS: 0000086734 wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 000 PLN.

 


 
© copyrights GRUPA FILMOWA 2007