Grupa Filmowa Grupa Filmowa
 

  Program Scenariusz

Nie dajemy wiary tym, którzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach w Polsce nie ma ciekawych scenariuszy, albo przynajmniej pomysłów na nie.

Dowodem na to jest zrealizowany film
Wesele, który powstawał u nas od samego pomysłu na scenariusz. Program Scenariusz ma ambicję promowania ciekawych pomysłów, literackiego wspierania autorów przy pisaniu scenariusza niezależnie od nazwiska scenarzysty lub reżysera.

Propozycje scenariuszowe można składać osobiście w siedzibie FILM IT, GRUPA FILMOWA, ul. Różana 32 w Warszawie, albo wysłać na nasz adres e-mail
scenariusze@grupafilmowa.com.pl. Każdy z projektów zostanie przeczytany, z każdym autorem, szanując jego prawa autorskie, umówimy się na spotkanie.
 


 
© copyrights GRUPA FILMOWA 2007